พิธีรับโล่พระราชทานเกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

พิธีรับโล่พระราชทานเกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

พิธีรับโล่พระราชทานเกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันที่ 9 มกราคม  2562 เวลา 09.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นตัวแทนของ สพฐ.กล่าวเบิกตัวผู้รับพระราชทานรับโล่พระราชทานเกียรติยศ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ซึ่งได้จัดงานพิธีรับโล่พระราชทานเกียรติยศ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวงโดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 298 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-10 11:00:09