พิธีฌาปนกิจศพ มารดาของ นายอนุชา ใจดี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

พิธีฌาปนกิจศพ มารดาของ นายอนุชา ใจดี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

พิธีฌาปนกิจศพ มารดาของ นายอนุชา  ใจดี   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 8 มกราคม  2562 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของ นายอนุชา  ใจดี   ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่เสียชีวิต วัดวิมลมรรคาราราม (วัดบ่อกระดาน)  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 201 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-10 10:00:02