ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่  2 มกราคม 2562

วันที่ 2 ธันวาคม  2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ผ่าน video conference


 พุธเช้า ข่าว สพฐ. มีประเด็นที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ ดังนี้

 

                ศาสตร์พระราชา

                1.อัญเชิญข้อความพระราชทานพรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบัตรอวยพรปีใหม่

                ช่วงเลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู

                2.เลขาธิการ กพฐ. อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยขอส่งความปรารถนาดีมายังเพื่อนครู ผู้บริหารทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

                3.ประเทศไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 เชิญชวน ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน นำบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพ เช่นการประดับธงอาเซียน  ประดับตกแต่งอาคารเรียนให้สดใส ทำให้นักเรียนในสังกัด สพฐ.เข้าใจคำว่าอาเซียน  

                4.เชิญชวนผอ.เขต ผอ.โรงเรียน ได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLTV ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ และสมัครเพื่อสะดวกในการเตรียม และติดตามการเรียนการสอน ตารางการเรียนการสอนล่วงหน้า

                5.วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สพฐ.จัดงานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ    ตามนโยบาย มาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

                6.วันที่ 3 มกราคม 2562 ผู้บริหาร สพฐ.ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องกันหนาว ให้นักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว โครงการรินน้ำใจ ต้านภัยหนาว สพฐ.

                7.วันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้บริหาร สพฐ.ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

                9.วันที่ 5 มกราคม 2562 ผู้บริหาร สพฐ.เปิดงาน Edudigital ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

                10.วันที่ 3 มกราคม 2562 จะมีการประชุมแนวทางการศึกษา ผ่านระบบทางไกล(Video Conference) ในเวลา 10.00 น.-12.00 น. โดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                แจ้งข้อราชการ สพฐ.

                11.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2562 เกณฑ์การประเมินจะเพิ่มเป็น 10 ตัวชี้วัดเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 185 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-07 10:32:41