ท่านผู้อำนวยการ คณิต ชูลาภ ร่วมคารวะองคมนตรี ณ วังสราญรมณ์

ท่านผู้อำนวยการ คณิต ชูลาภ ร่วมคารวะองคมนตรี ณ วังสราญรมณ์

ท่านผู้อำนวยการ คณิต ชูลาภ ร่วมคารวะองคมนตรี ณ วังสราญรมณ์

ท่านผู้อำนวยการ คณิต ชูลาภและคณะครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมคารวะ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ณ วังสราญรมณ์ กรุงเทพมหานคร ,พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี , ,หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เนื่องในวันปีใหม่ 2562 และสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร,ครู,นักเรียนเขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 330 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-24 20:04:24