โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา

โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา

โครงการป้องกันการจมน้ำให้กับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2561เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 696 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-23 02:31:43