ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล

ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล

ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ลงนาม อ่านสาร พณฯ นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสันติภาพสากล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 619 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-21 10:03:16