การตรวจนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

การตรวจนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

การตรวจนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

              30 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้ดำเนินการตรวจนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อโนทัย  ทัณกาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสนอง  วิเศษสิงห์ ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาดร.ศุภากร  เมฆขยาย  ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา  นายเผด็จ  เชื้อทอง  ผู้แทนผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน และครูชนัญชิดา  อิทธิสังวร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 670 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-30 18:04:12