พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

               28 พฤศจิกายน 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โดยมี ดร.อโนทัย  ทัณกาศ 
พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกับ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสังกัด สพม.8 (กาญจนบุรี) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอบ่อพลอย จัดขึ้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 374 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-28 21:08:20