งานลอยกระทง ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน

งานลอยกระทง ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน

งานลอยกระทง ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน

22 พฤศจิกายน 2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนไปร่วมแสดงในงานลอยกระทง ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูอรรถวุฒิ และครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีเขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 340 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-23 18:12:04