นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ "วันสร้างสรรค์ผลงานดี มีคุณค่า สู่อาเซียน" โดยมีนายจีรศักดิ์  ทุบจิ๋ว น.ส.ปาจารีย์ สิริปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมจัดแสดง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 873 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-14 14:05:19