กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

และลูกเสือ-เนตรนารีทุกนายร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์

ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทรโยคน้อวิทยาเขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 176 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-23 13:55:30