จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย

จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย

จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย

                  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย (ถวายราชสดุดี) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศิจกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดย ครูสมหญิง ศรีนิล เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะครู ผู้กำกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันเขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 496 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-22 17:15:00