โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการประชาธิปไตย  กิจกรรมอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียน

ภาพโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการประชาธิปไตย 
กิจกรรมอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียน 
ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 324 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-22 16:29:38