คณะครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะครูได้พานักเรียนไปเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 193 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-16 20:55:40