การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล “เหรียญทองชนะเลิศ” สพม.8 ราชบุรี 2

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล “เหรียญทองชนะเลิศ” สพม.8 ราชบุรี 2

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัล “เหรียญทองชนะเลิศ” สพม.8 ราชบุรี 2

9 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้รับรางวัลเหรียญทอง "ชนะเลิศ" ด้วยคะแนน 94.67 คะแนน ในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุด ระบำนางกอย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปี 2561 ระดับ สพม.8 ราชบุรี 2 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และอำนวยการฝึกซ้อม โดยผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 415 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-12 18:56:52