เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

  ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท ให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จานวน 1 ตาแหน่ง

  ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า-กาญจนบุรี  (ขนาด 224 KB)  เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 403 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-09 18:27:42