การประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

การประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

การประเมิน เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.(OBECQA)ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ น.ส.โสภา ขำเจริญ น.ส.กนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม นายธนกฤต พราหม์นก รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับการประเมินผลและการเขียนรายงานตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,515 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-11 09:07:39