กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานสานสัมพันธ์ชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานสานสัมพันธ์ชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมงานสานสัมพันธ์ชุมชน

28 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีสากล) โดยครูอรรถวุฒิ เอมโกษา นำนักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมนำขบวนกิจกรรมวิ่งต่อต้านโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โครงการแสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ จัดโดย โรงพยาบาลโพธารามเขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 321 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-01 10:44:41