โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learning สำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLC

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learning สำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLC

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learning สำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLC


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learning 
สำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLC

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงเขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 553 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-24 10:17:55