"มุทิตาราตรี อัญมณีแห่งโพธา"

"มุทิตาราตรี อัญมณีแห่งโพธา"
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "มุทิตาจิตราตรี อัญมณีแห่งโพธา" เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุมธนดลนุเคราะห์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 360 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-10-09 17:52:13