ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2558

ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2558

ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2558

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รวมทั้งข้อสั่งการจากเลขาธิการ สพฐ. และกิจกรรมมุฑิตาจิต ผอ. สพป. และ ผอ. สพม.ที่เกษียณอายุราชการ  ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2558 ณ  โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ตเขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 568 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-09 17:01:05