วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

 นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ปฏิบัติราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ่านสารฯ เนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมด้วยคณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และนักเรียน ที่หน้าเสาธง  วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. ถ่ายภาพโดย ครูรัชฎาพร คงเปลี่ยน ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 1,253 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-24 12:57:37