มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน

มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน

มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบประกาศนียบัตรดังรายการต่อไปนี้
1.ด.ช.ธนัชนันท์ นาคสิทธิ์ ที่ได้ทำความดีเก็บกระเป๋าสตางค์นักท่องเที่ยวได้และส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
2.นักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนสีขาว 
3.นักเรียนที่เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง สพป.สระแก้ว เขต 2เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 400 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-19 10:14:05