ทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

 

 

 
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 628 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-07 15:46:25