ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ผอ.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี  มอบหมายให้ นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ  ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู ที่มาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 541 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-31 14:11:56