กิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก

กิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก

 กิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก

                         คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาความรู้ครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561  และเข้าร่วมกิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกโดยช่วงเช้าเป็นการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพและการน้อมนำศาสตร์พระราชา ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ครูในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก  จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยาเขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 507 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-27 23:10:55