พิธิเปิดการสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แทคร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธิเปิดการสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แทคร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

พิธิเปิดการสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แทคร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

20 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดง ชุด ร้อยเอ็ดเพชรงาม ไปแสดงในพิธิเปิดการสถาปนานายกสโมสรอินเตอร์แทคร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 อาคาร 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  อำนวยการฝึกซ้อม โดย นายประทีป  จำปาศรี  และ ฝึกซ้อมการแสดง โดย  ครูเรียงสา  ทองสมนึก  และครูจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 662 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-21 14:10:17