โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

...

โครงการบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

...
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 438 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-20 14:55:08