กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยาจัดกิจกรรมวันอาเซียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  โดยมี นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานเขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 1,181 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-16 23:07:07