กิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม

กิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม

กิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม

                   6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดกิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี และนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดเขาวงจินดาราม  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรีเขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 428 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-10 23:51:15