วันคล้ายวันเกิดโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ครบรอบ 26 ปี

วันคล้ายวันเกิดโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ครบรอบ 26 ปี

วันคล้ายวันเกิดโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ครบรอบ 26 ปี

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี มีการมอบรางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติราชการในโรงเรียน ครบ 5 ปี ครบ 10 ปี และครบ 20 ปี และมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละระดับชั้น เงินทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 จากนั้นให้เกียรติรวมทั้งมอบโอวาทแก่นักเรียน โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี และผู้ปกครองร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเขียนโดย อำไพ แจ่มรุ่งฟ้า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 419 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-10 14:32:01