รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยทางโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ชุดที่ 2 ณ อาคารธนดล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เขียนโดย sarawut sutheerawong โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 796 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-03 11:29:30