ทำบุญฉลองอาคารธนดลนุเคราะห์

ทำบุญฉลองอาคารธนดลนุเคราะห์

ทำบุญฉลองอาคารธนดลนุเคราะห์

พลเอกธนดล สุรารักษ์ วุฒิสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดอาคาร และทำบุญฉลองอาคารธนดลนุเคราะห์ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เขียนโดย sarawut sutheerawong โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 585 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-02 10:02:45