อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง AR

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง AR

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง AR

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)ให้แก่ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมพร้อมด้วยคุณครูเนกขัมวิทยาุ เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลในการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ ๒๑กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมเขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 358 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-28 21:37:11