กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เนื่องด้วยทางโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป นำโดย ผู้อำนวยการประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561  โดยมีพิธีถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กันอย่างพร้อมเพียง
เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 492 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-26 18:26:21