หล่อเทียนวันเข้าพรรษา

หล่อเทียนวันเข้าพรรษา

หล่อเทียนวันเข้าพรรษา

เนื่องด้วยโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จัดกิจกรรมหล่อเทียนวันเข้าพรรษาในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและนำคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 115 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-25 16:12:32