วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561เขียนโดย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เปิดอ่าน 214 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-25 15:45:26