พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและเนตรนารี สามัยรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และพิธีประดับบ่าลูกเสือ - เนตรนารี ม.1เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 509 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-29 12:56:26