กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น"วันสุนทรภู่" ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้จัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ โดยมีการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ณบริเวณหน้าเสาธง และจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา เขียนโดย นางสาวธนัญญา เอมบำรุง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,102 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-26 20:24:17