พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ น.ส.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม น.ส.โสภา ขำเจริญ และธนกฤต พราหมน์นก รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนให้นักเรียน เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 58
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 799 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-25 10:40:53