ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา

ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา

ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา

ด้วยบริเวณโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม มีบริเวณที่กว้างขวางถึง 72 ไร่เศษ ไม่มีนักการภารโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานโรงเรียนในทุกงานด้วยความเต็มใจ โรงเรียนได้จัด Big cleaning ครั้งที่ 2 ได้พลังเด็กจิตอาสามาช่วยในการทำความสะอาดสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องน้ำ ห้องส้วม กิจกรรมนี้สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน
เขียนโดย นายสุรชัย ใจจง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 1,298 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-09 17:58:19