การแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรรมไทย

การแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรรมไทย

การแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรรมไทย

นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเถอโพธาราม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรรมไทย จังหวัดราชบุรี จัดโดยสโมสรไลออนส์ โพธาราม บ้านโป่ง ราชบุรี โดยมีนายประทีป จำปาศรี กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.58
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 590 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-24 09:37:24