งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา

งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา

งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอำเภอบ้านคาจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา

ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2561เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 245 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-15 14:31:51