กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ ไปร่วมร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 ณ วัดขนอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ ไปร่วมร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 ณ วัดขนอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ ไปร่วมร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 ณ วัดขนอน

วันพฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยครูเรียงสาทองสมนึก ครูจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ และครูอรรถวุฒิ เอมโกษา นำนักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ.โรงมหรสพวัดขนอนหนังใหญ่ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,004 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-29 10:10:06