งานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสกาวเดือน อินต๊ะวัน ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

งานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสกาวเดือน อินต๊ะวัน ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

งานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสกาวเดือน อินต๊ะวัน ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

วันที่ 24 เมษายน 61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำโดย ผอ.ประทีป จำปาศรี  ครูศรีนภา พระเดโช และคณะครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำวงดนตรีไทย และการแสดง ชุด ระบำสุโขทัย ไปร่วมแสดงงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาครูสกาวเดือน อินต๊ะวัน ณ วัดบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เขียนโดย นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 506 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-28 15:00:38