การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับโรงพยาบาลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น นำโดย นางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลาขวัญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้แก่นักเรียนตัวแทนฟัง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียงเขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 285 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-09 15:44:49