กิจกรรมBye Nior ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมBye Nior ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมBye Nior ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดกิจกรรม Bye Nior ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่กำลังจะจบการศึกษา
ในปีการศึกษานีี้ 
ณ หอประชุมสัตตบงกต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 304 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-02 10:42:42