พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6

 พิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6

ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร 
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 
ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 643 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-03-30 15:33:58