กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 815 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-27 12:17:30