การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 1 และ 2 
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 337 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-24 14:25:12